Контрольно Измерительные Приборы и Автоматика

О Нас

Выполняемая Нами работа

Проекты

• Azərbaycanın nefti gələcəkdə də bəşəriyyətə, sülhə, əmin-amanlığa xidmət edəcəkdir