İnformasiya Texnologiyaları və Avtomatika

İdarə və müəssisələrdə istehsal proseslərinin müasir informasiya texnologiyaları elementləri əsasında kompleks avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi

Nəzarət Ölçü Cihazları və Avtomatika vasitələrinin, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi proqramların araşdırılması və tətbiqi