Texniki xidmət

Dəniz özüllərində, estakadalarda və quruda yerləşən neft yığma məntəqələrində, nasosxanalarda, qazkompressor stansiyalarında, qazma və əsalı təmir buruqlarında və s. neftqazçıxarma obyektlərdə avtomatik idarəetmə qurğu və sistemlərinə, nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələrinə, eləcədə müəssisədaxili rabitə, təhlükəsizlik, videonəzarət və siqnalizasiya sistemlərinin servis xidməti işləri.